Velkommen

Mindeord over Ebbe Meyer

Det er med sorg, at vi den 29. april 2018 har modtaget meddelelse om, at vores æresmedlem Ebbe Meyer er død natten mellem lørdag og søndag. Ebbe blev 83 år gammel.

Ebbe var med til at starte Ølstykke og Omegns Frimærkeklub for 45 år siden, Ebbe var formand i mange år, hvor han også varetog cirkulationssalg og auktioner – begge dele bestyrede han på bedste vis og han var aktiv til det sidste.

Ebbe var altid god til at formidle sine indlæg, der blev lyttet intenst til ham, på mødeaftenerne, han havde altid meget materiale med og han øste ud af sin enorme viden om filateli. Han var en stor formidler af filatelien.

Ved foreningens 40 års jubl. i 2013 blev Ebbe udnævnt til æresmedlem i Ølstykke og Omegns Frimærkeklub [ Nu Egedal Frimærkeklub] .

Ebbes havde især en stor viden indenfor posthistorie, poststempler og helsager og var aktiv i flere foreninger.

Savnet af Ebbe er naturligvis størst for hans hustru Jenny og øvrige familie, til hvem vores tanker går.

Æret være Ebbe Meyers minde.

På vegne af bestyrelsen i Egedal Frimærkeklub.

Jens Langkow  formand

Velkommen til sæsonen 2017 – 18


En ny sæson står for døren og bestyrelsen har som sædvanlig forsøgt, at sammensætte et program, med en blanding af aktiviteter af forskellig art, omfattende bl.a. indlæg fra eksterne foredragsholdere, og egne medlemmer, der lægges altså som sædvanlig op til en aktiv sæson.

 

For inspiration kan I besøge følgede spændende events:

  • 24/9 Byttedag på Ølsted Skole i Ølsted
  • 8/10 Byttedag og auktion i Grønnegadecentret i Hillerød

Herudover er der

Nordisk udstilling i Vejle “NORDIA 2017” 27-29 Oktober. Vi arrengerer samkørsel derover.

 

Vores møder afholdes som sædvanlig tirsdage i ulige uger på Græstedgaard, Udlejrevej 13 B, Ølstykke i lokale 10.(hoved huset).

Dørene åbnes kl. 19.00 og mødet starter kl. 19.30.

Har nogle af jer transportproblemer, så lad os det vide. Så finder vi nok ud af samkørsel.

På gensyn til den nye sæson

Jens Langkow

Formand

 

Advertisements