Velkommen

Mindeord over Ebbe Meyer

Det er med sorg, at vi den 29. april 2018 har modtaget meddelelse om, at vores æresmedlem Ebbe Meyer er død natten mellem lørdag og søndag. Ebbe blev 83 år gammel.

Ebbe var med til at starte Ølstykke og Omegns Frimærkeklub for 45 år siden, Ebbe var formand i mange år, hvor han også varetog cirkulationssalg og auktioner – begge dele bestyrede han på bedste vis og han var aktiv til det sidste.

Ebbe var altid god til at formidle sine indlæg, der blev lyttet intenst til ham, på mødeaftenerne, han havde altid meget materiale med og han øste ud af sin enorme viden om filateli. Han var en stor formidler af filatelien.

Ved foreningens 40 års jubl. i 2013 blev Ebbe udnævnt til æresmedlem i Ølstykke og Omegns Frimærkeklub [ Nu Egedal Frimærkeklub] .

Ebbes havde især en stor viden indenfor posthistorie, poststempler og helsager og var aktiv i flere foreninger.

Savnet af Ebbe er naturligvis størst for hans hustru Jenny og øvrige familie, til hvem vores tanker går.

Æret være Ebbe Meyers minde.

På vegne af bestyrelsen i Egedal Frimærkeklub.

Jens Langkow  formand

Velkommen til den nye sæson 2018 – 19


En ny sæson står for døren og bestyrelsen har som sædvanlig forsøgt, at sammensætte et program, med en blanding af aktiviteter af forskellig art, omfattende bl.a. indlæg fra eksterne foredragsholdere, og egne medlemmer, der lægges altså som sædvanlig op til en aktiv sæson.

Der vil også fortsat være miniauktion ved hvert møde.

Klubben råder over et bibliotek:

Ønskes litteratur til låns kan det ske gennem Steffen Bukholt – tal med ham om det på mødeaftenerne.

Vores møder afholdes som sædvanlig tirsdage i ulige uger på Græstedgaard, Udlejrevej 13 B, Ølstykke i lokale 10.(hoved huset).

Dørene åbnes kl. 19.00 og mødet starter kl. 19.30.

Har nogle af jer transportproblemer, så lad os det vide. Så finder vi nok ud af samkørsel.

Mød op og vær aktiv – Det er din forening!

Jens Langkow

Formand