Om Klubben

Fra vores jubilæumsudstilling i 2011 – Klubben 40 år:

 

Kontingent

Kontingent for hele sæsonen 2019-2020 er fastsat således:

A-medlemmer (Inkl. Forbundsbladet)…………………….kr. 500.-

B-medlemmer (Er A-medlemmer i en anden klub)….kr. 235.-

Betaling på mødeaften eller til Nordea konto: 2419 – 6269774582

Oplys reference nr. = Medlemsnummer.

 Kontingentet bedes indbetalt senest d. 30. september 2019.

Efter denne dato udsendes der en rykkerskrivelse tillagt rykkergebyr.

 

Beskyttelse af persondata

Denne info er fordi den nye EU-persondataforordning, GDPR, træder i kraft den 25. maj 2018, med nye skærpede krav til, hvordan bl.a. foreninger som Egedal Frimærkeklub, skal behandle og beskytte personlige oplysninger. 

Egedal Frimærkeklub følger selvfølgelig de nye skærpede krav til behandling af personlige oplysninger, og har derfor tilrettet vores procedurer og forretningsgange omkring behandling af data, så de følger den nye EU-persondataforordning.

Til orientering kan vi oplyse, at vi til brug for administration af medlemskab behandler følgende oplysninger modtaget i forbindelse med indmeldelse eller evt. senere: 

  • Navn og adresse 
  • Indmeldelsesdato
  • Telefonnummer
  • E-mailadresse
  • Foto, hvis vi tidligere har taget billede af dig til medlemslisten
  • Samleområder

I forbindelse med administrationen af medlemskab videregiver vi personlige oplysninger til følgende modtagere:

  • Danmarks Filatelist Forbund

Det er selvfølgelig til enhver tid muligt at få indsigt i samtlige oplysninger, vi har registreret omkring medlemskaber. Send en mail til formanden Jens Erik Langkow jenseriklangkow@gmail.com, så sender vi de personlige oplysninger, vi har registreret omkring dit medlemsskab.  

Egedal Frimærkeklub følger de nye regler, og passer godt på dine personlige oplysninger.