Program

Program for sæsonen 2019-20

Program for efteråret 2019

Tirsdag 11. sep.

Velkommen til ny sæson: – Udover at gennemgå sæsonens program, som bliver en blanding af bytteaftener og indlæg fra forskellige foredragsholdere. Hvorfor samler jeg på det område, eller hvad kan jeg så samle på. Et oplæg om vores hobby.

Husk byttemateriale

Tirsdag 24. sep.

Søren Juul – Danske Motivsamlere: Opbygningen af en temasamling.

Tirsdag 8. okt.

Leif Sørensen: Gennemgang af danske slebne- og udslebne stjernestempler.’

Fredag til søndag 18-20 okt.

National Frimærkeudstilling i DGI-byen.

Tirsdag 22. okt.

Bytteaften:

Claus Tellefsen: ‘Lasse Nielsen + data på storskærm.’ Kort indlæg

Tirsdag 5. nov.

Poul Nielsen – Helsingør Frimærkeklub: ‘Opråb for budene.’.

Tirsdag  19. nov.

Steffen Bukholt: ‘Jeg samler Færøerne.’


Tirsdag 3. dec.

Niels Erik Meier: ‘Samling – Indstiksalbum – Fra rod til samling.’

Tirsdag 17. dec.

Juleafslutningen:  afholdes som sædvanlig  med start kl. 18.00   –  Igen i år inviterer vi vores hustruer med. Prisen for deltagelse forventes at blive på ca. 200 kr. pr. person (incl. 3 plader til det store julefrokostbanko).

Nærmere information følger

Program for foråret 2020

Tirsdag 14. jan.

Claus Boyer: ‘Opbygning af udstillingssamling – Danmark Efterport traditionel samling der snart skal udstilles for første gang.’

Tirsdag 28. jan.

Birger Mortensen – Helsingør Frimærkeklub: ‘Foredrag med PowerPoint Perfins – danske og udenlandske.’

Tirsdag 11. feb.

Bytteaften: med auktion, tag det med du vil have med på auktion. Afregning samme aften. Auktionsomslag fås hos Leif Sørensen på bytteaftenerne.

Husk også byttemateriale!

Tirsdag 25. feb.

Jens Langkow: ‘Historien bag frimærkeudgivelserne.’

Tirsdag 10. mar.

Claus Tellefsen: 4RBS Ferslew og historien bagved 4RBS.

Tirsdag 24. mar.

Generalforsamling kl. 19.30: For indkaldelse og dagsorden – se under fanebladet ‘Generalforsamling’.

Tirsdag 7. apr.

Skrammelauktion: Større og mere ‘rodede’ lots end på miniauktionerne. Afregning samme aften. Auktionsomslag fås hos Leif Sørensen på bytteaftenerne.

Tirsdag 21. apr.

Sæsonafslutning.  Med salg af dine usolgte auktionslots, som sælges til rene limitpriser uden klubbens provision.

Allerede i næste måned begynder bestyrelsen på at tilrettelægge næste sæsons program. Så vi skal lige have en lille diskussion om, hvad I evt. har af ønsker. TÆNK over det og tag nogle ønsker med!

Program for sæsonen 2020 – 21 offentliggøres i august 2020.